partner

České dráhy, a.s.
Pražská šachová společnost
JLV
Era poštovní spořitelna
Master´s catering
czechtourism
Euroagentur
Pivovary Lobkowicz
Výzkumný ústav železniční, a.s.
Franck Provost
Phoenix Praha a.s.
Untitled Document

pozoruhodnosti Regensburgu

Šachový vlak 2013

Pozoruhodnosti Regensburgu

Regensburg leží v ploché kotlině na soutoku Dunaje a Regennu. Historické jádro je jedním z nejlépe zachovaných středověkých německých měst, je považováno za největší zachovalou celistvou středověkou zástavbu v Německu. Proto, i pro velký kulturní význam (v ranném středověku duchovní centrum střední Evropy), bylo historické jádro zařazeno roku 2006 na seznam světového dědictví UNESCO. Regensburg je též městem univerzitním a rovněž místem posledního odpočinku Johannese Keplera, v jehož úmrtním domě bylo zřízeno muzeum (Kepplerhaus). Kamenný most byl postaven v letech 1135–1146. Je nejstarším dochovaným a dodnes používaným mostem na sever od Alp a stal se vzorem pro stavbu dalších mostů i v jiných evropských zemích (Londýn, Avignon) a pravděpodobně i pro Kamenný most v Písku, Roudnici nad Labem a Karlův most v Praze. Díky tomuto gotickemu mostu město zbohatlo na výběru mýta.

Dóm sv. Petra - Největší chrám v Řezně, tvořící pomyslné srdce města. Gotická katedrála ve „francouzském stylu? (údajně jediná v Bavorsku). Z vnějšku chrámu upoutá především množství soch svatých, bohatě zdobené portály, ale také řadou plastik a reliéfů různých démonů, draků a dalších příšer. Interiéru dominuje hlavní stříbrný oltář. Pod chrámem se nachází krypta, jež sloužila jako pohřebiště řezenských biskupů.

Zámek sv. Emmerama - Roku 739 bylo zřízeno při kostele sv. Emmerama benediktinské opatství, které patřilo po staletí k nejdůležitějším kulturním centrům Evropy. Studovala se zde teologie, filozofie, matematika i astronomie, klášterní knihovna měla v držení jednu z nejkrásnějších knih středověku – Codex Aureus. Zároveň bylo až do roku 975 sídlem řezenských biskupů. V 18. století se opět stal jedním z předních center vědy (mimo jiné meteorologie). Roku 1812 byl klášter zrušen a přeměněn na rezidenci knížecí rodiny Thurn-Taxisů, jako zámek slouží dodnes. Část areálu včetně křížové chodby původního kláštera a do rajského dvora v 19. stol. vestavěné pohřební kaple je přístupná turistům, v části muzeum, část hrabaty Thun-Taxisy stále obývána (údajně jde o největší obývaný zámek v Německu).

Doporučené restaurace

Historisches Eck
Vyhlášená restaurace oceněná Michelinskou hvězdou a JRE.

Watmarkt 6
93047 Regensburg

Haus Heuport
Stylová restaurace umístěna přímo naproti katedrále sv. Petra.

Domplatz 7
93047 Regensburg

Kamený most

Katedrála

Panoráma při pohledu z katedrály


Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb