partner

České dráhy, a.s.
Pražská šachová společnost
JLV
Era poštovní spořitelna
Master´s catering
czechtourism
Euroagentur
Pivovary Lobkowicz
Výzkumný ústav železniční, a.s.
Franck Provost
Phoenix Praha a.s.
Untitled Document

cenový fond

Šachový vlak 2013

Ceový fond

Cenový fond turnaje tvoří 50.000 Kč a následující ceny (bude upřesněno): Dělení finanční části cenového fondu:

1. místo 20.000 Kč
2. místo 10.000 Kč
3. místo 6.000 Kč
4. - 5. místo 2.000 Kč
6. – 7. místo 1.000 Kč

nejlepší v kategorii ELO pod 2100 2.000 Kč
nejlepší v kategorii ELO pod 1900 2.000 Kč
nejlepší v kategorii ELO pod 1700 2.000 Kč
nejlepší bez ELO 2.000 Kč

(pozn. v případě, že má hráč vyšší svůj národní rating než ELO rating, počítá se hranice národního ratingu)
(pozn. z finančních cen bude sražená zálohová, případně srážková daň z příjmu fyzických osob a odvedena na příslušný finanční úřad dle platné legislativy České republiky)

Věcné ceny
v celkové hodnotě min. 50.000 Kč
(bude doplněno)


Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb