partner

České dráhy, a.s.
Pražská šachová společnost
Era poštovní spořitelna
CZ LOKO, a.s.
Untitled Document

pozoruhodnosti Bratislavy

Šachový vlak

Pozoruhodnosti a pamětihodnosti Bratislavy

Slovenské hlavní město má jen malé historické centrum, ale přesto by bylo chybou si ho neprohlédnout. Starou radnici, kde je primátorem bratr velmistra Ftáčnika, stejně jako bratislavský hrad a parlament by měl vidět každý návštěvník. V kavárně Roland na Hlavním náměstí si můžete prohlédnou dřevěnou sochu šachového Turka, která připomíná slavný podvod s údajně geniálním šachovým automatem, který skontruoval bratislavský rodák baron Wolfgang von Kempelen. Na drahý oběd s luxusním výhledem na město si můžete sednout do „Oka“ nad Bratislavou ve vyhlídkové věži na Novém mostě přes Dunaj.

Socha Turka, šachového automatu, v kavárně Roland v centru Bratislavy

Hlavní náměstí v centru pěších zón v centru města

Na kopečku nad Dunajem se tyčí bratislavský hrad

Z vyhlídkové restaurace na Novém mostě můžete obhlédnout nejen celou slovenskou metropoli, ale podívat se až do Rakouska


Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb