partner

České dráhy, a.s.
Pražská šachová společnost
Era poštovní spořitelna
CZ LOKO, a.s.
Untitled Document

pozoruhodnosti Budapešti

Šachový vlak

Pozoruhodnosti a pamětihodnosti Budapešti

Maďarská metropole rozdělená Dunajem na dvě nestejné poloviny – kopcovitou Budu a rovinou Pešť, láká milovníky šachu do lázní Szechenyi, ale také na pikantní pokrmy a kořeněná Tokajská vína v restauracích a kavárničkách, kde můžete potkat slavné velmistry minulosti i současnosti, stejně jako šachové literáty, kteří vás zavedou do skrytého šachového obchůdku. V Budapešti žijí velmistři Lájoš Portisch, Peter Lékó a Judita Polgárová, ale také neznámí šachouni, s nimiž si to můžete rozdat na vlakovém nádraží Keleti. Při prohlídce města byste neměli vynechat katedrálu svatého Matyáše, z jejíž věže je nádherný výhled na město a chcete-li pochopit něco z maďarské historie, běžte se spisovatelem Tiborem Karolyim na náměstí Hrdinů.

Na budapešťském nádraží Keleti najdete každý den šachouny ochotné k partičce

Parlament – jedna z dominant města

Vyhlášené lázně Szechenyi jsou nedaleko od našeho hotelu Conrad

Lázně Szechenyi jsou známé i díky fotografiím hostům věnujícím se královské hře v horkých bazénech

Pohled na kopcovitou Budu

Pohled na rovinatou Pešť


Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb