generální partner

České dráhy, a.s.

partner

EA Hotels
Růžolící Chrochtík s.r.o.
SŽDC
Výzkumný ústav železniční, a.s.
GO parking
Bernhardt
Babolat

mediální partner

Lidové noviny
Šachový týdeník
Chessbase.com

pořadatel

Pražská šachová společnost
Untitled Document


pozoruhodnosti Ostravy

Šachový vlak 2018

Ostrava je univerzitní město na severovýchodě České republiky v Moravskoslezském kraji, poblíž hranice s Polskem. Počtem obyvatel (300 tisíc) i rozlohou je třetím největším městem v Česku. Ostrava vyrostla jako průmyslové středisko černouhelné pánve. Pro svůj hornický a hutnický průmysl v minulosti zvaná „ocelové srdce republiky“, prošla výraznými změnami po roce 1989. V důsledku restrukturalizace průmyslu byla utlumena důlní činnost a poslední uhlí se na území města vytěžilo v roce 1994. Živoucím důkazem hornické minulosti je Dolní oblast Vítkovice, bývalý průmyslový areál s unikátním souborem industriální architektury aspirující na zápis do seznamu Světového dědictví UNESCO. V Ostravě se nachází řada divadel, galerií a kulturních domů. Po celý rok se ve městě pořádají různorodé kulturní a sportovní akce (hudební festival Colours of Ostrava, festivaly vážné hudby Janáčkův máj a Svatováclavský hudební festival, Shakespearovské slavnosti, nebo atletický závod Zlatá tretra). Vysoké školství je v Ostravě zastoupeno Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a všeobecněji zaměřenou Ostravskou univerzitou. Pro rok 2014 byla Ostrava evropským městem sportu. V roce 2004 a 2015 pořádala společně s Prahou mistrovství světa IIHF v ledním hokeji. Na začátku roku 2017 se v Ostravě konalo Mistrovství Evropy v krasobruslení. V roce 2017 si Ostrava připoměla 750 let od první písemné zmínky o městě.

Zajímavosti:
Stodolní ulice v centru Ostravy je unikátní fenomén ostravského společenského života. V ulici samotné a v jejím těsném okolí se nacházejí desítky barů, restaurací a klubů, které jsou zejména o víkendu hojně navštěvovány mladou a střední generací. Její popularita s sebou však nese i negativní aspekty v podobě zvýšené kriminality. Proto je ulice pod dohledem policejních hlídek a kamerového systému. V roce 2006 byla ulice rekonstruována.

Socialistický realismus
Jako socialistický realismus (zkracováno někdy také i jako sorela, hovorově často socrel) bývá označován umělecký směr, který byl schválen roku 1932 Ústředním výborem Komunistické strany Sovětského svazu jako oficiální směrnice pro literaturu, výtvarné umění a hudbu. Později byl závazný v ostatních komunistických zemích. Ideově vychází z oslavy vládnoucího režimu, má slavnostně poukazovat na jeho úspěchy v reálném životě lidí. V literatuře se projevoval budovatelskými romány a schematizací postav i prostředí – děj se většinou odehrává buď na venkově nebo v továrnách a kladné postavy jsou oddanými členy komunistické strany nebo dělníky, záporné pak intelektuálové, kulaci a „imperialisté“. Díla socialistického realismu jsou tvrdě ideologicky orientovaná, a to často na úkor umělecké kvality i pravdivosti (socialistický realismus je vlastně protimluv, protože více než realitu zobrazoval ideologická přání režimu).
V české architektuře patří mezi nejznámější zástupce tohoto dobově poplatného umění Ostrava-Poruba, nové „socialistické“ město a čtvrť vybudovaná během rozšiřování závodů těžkého průmyslu na Ostravsku.

Šachy
Ostrava je v současnosti i výrazným městem na šachové mapě republiky. V posledních čtyřech letech (2014-2017) se mistrovství České republiky v šachu hrálo tři krát v Ostravě a vždy - když se účastnil - vyhrál David Navara. A i letošní český šampionát se bude hrát v této severomoravské metropoli - od 28. 4. do 6. 5. 2018.
Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb