Blogy na praguechess.cz

Vlastimil Chldek
editel Dopravnch staveb Brno
U Psk

Michal paek
Amatrsk achista, profesionln ekonom
Z Trenna do Prahy

Ludk Sedlk
skladatel studi a vydavatel emka
ivotn partie pod hlavnmi tank

David Navara
nejlep esk achista
Gibraltar 2018 aneb Bu zDRAW!

Vlado Hrtko
Manaer se smyslem pro ern humor
Ke chce Boha rozosmia, povedz mu svoje plny

tpn ilka
achov mezinrodn mistr
Just another day at the office

Otakar Vlek
editel strojrensk firmy
Olympida

Pavel Matocha
pedseda Prask achov spolenosti
Simultnky s Garrim

Jn Marko
nejlep slovensk achista a teolog
ed zna

Martin Habina
architekt
Pyramida

Igor Nmec
pedseda adu na ochranu osobnch daj
achy s prezidentskm kandidtem

Jan Hofrek
otec a trenr
Napoleon Bonaparte a achy...

Vtzslav Houka
spisovatel a publicista
Slet achovch celebrit na Kamp

Soa Pertlov
achov mezinrodn mistryn
PF 2011


partie a fotogalerie

achov vlak 2019

cenov fond | propozice |

EY achov turnaj manaer

vsledky |

achov festival 2019

partie | vsledky |

esko-slovensk achov zpas manaer 2018

vsledky |

achov vlak 2018

vsledky | cenov fond | propozice |
Untitled Document

Prv vylo

Mj svtov ach

Kniha nejlepho eskho achisty Davida Navary Mj svtov ach navazuje na pedchoz velmistrovo dlo Mj achov svt a opt pibl svt velmistr - jejich turnaje, zkulis a vztahy -, a tak uke, jak velmisti pemlej. V knize najdete Navarovy postehy, popis i hodnocen rznch turnaj a zpas a pedevm jeho 15 zajmavch parti. Vechny jsou podrobn a srozumiteln komentovny.

Knihu doprovz destky fotografi (nejen velmistra Navary, ale i jeho soupe a i klubovch spoluhr) a je vytitna na kvalitnm papru a svzan v pevn vazb, jej rozsah je 136 stran. Vydala ji Prask achov spolenost v roce 2017.

390,- K (+ potovn)

Knihu objednte na adrese pavel.matocha@gmail.com. Do objednvky prosme uvete vae cel jmno, adresu a telefonn slo.


V Autodoc
Untitled Document

achy v umn

Obrazov monografie stolet

[10.12.2020 00:00:00] - Obrazov monografie, na kterou achist ekali cel stalet, konen spatila svtlo svta. Dky knize Chess in Art si mete prohldnout, jak se achy promtaly do vtvarnho umn od 12. do konce 19. stolet.

Mimodn kniha pin nkolik set reprodukc slavnch i zapomenutch mal, do jejich obraz a kreseb se promtali achy i achist v prbhu mnoha vk. Autor publikace, mal a achista Peter Herel Raabenstein sbral deset let reprodukce tchto obraz po celm svt, celkem jich je v jeho sbrce vce ne tisc, z nich vybral piblin 400 tch nejdleitjch i nejzajmavjch.

Knihy je vytitna na kdovm pape velkho tvercovho formtu a pot nejen achisty, ale i kadho milovnka vtvarnho umn. Byla vydna jak ve standardnm vydn, tak v luxusn limitovan edici, jejm vhradnm prodejcem je Prask achov spolenost.Kniha ve standardnm vydn stoj 111 eur (2.990 K) a prohldnout si ji mete na webu chessinart.com.

Limitovan edice tto knihy byla vytitna ve 111 kusech, je run vzna v prav ki, vpravn zabalena ve stylov krabici a doprovozena certifiktem jedinenosti a tak achovou grafikou autora.

Luxusn vydn je pro opravdov fajnmekry, nebo jako drek, pokud si nkoho opravdu vte a chcete mu udlat velkou radost. Cena tohoto skvostu odpovd jeho mimodnosti a kvalit zpracovn. Kniha Chess in Art v luxusn limitovan edici stoj 1.111 eur (29.900 K).

Knihy Chess in Art si mete po pedchoz domluv prohldnout v sdle Prask achov spolenosti, anebo pmo objednat emailem (pavel.matocha@gmail.com).| Pavel Matocha | zobrazeno(816x)


Prask achov spolenost, o.s. | design by pb