Blogy na praguechess.cz

Vlastimil Chldek
editel Dopravnch staveb Brno
U Psk

Michal paek
Amatrsk achista, profesionln ekonom
Z Trenna do Prahy

Ludk Sedlk
skladatel studi a vydavatel emka
ivotn partie pod hlavnmi tank

David Navara
nejlep esk achista
Gibraltar 2018 aneb Bu zDRAW!

Vlado Hrtko
Manaer se smyslem pro ern humor
Ke chce Boha rozosmia, povedz mu svoje plny

tpn ilka
achov mezinrodn mistr
Just another day at the office

Otakar Vlek
editel strojrensk firmy
Olympida

Pavel Matocha
pedseda Prask achov spolenosti
Simultnky s Garrim

Jn Marko
nejlep slovensk achista a teolog
ed zna

Martin Habina
architekt
Pyramida

Igor Nmec
pedseda adu na ochranu osobnch daj
achy s prezidentskm kandidtem

Jan Hofrek
otec a trenr
Napoleon Bonaparte a achy...

Vtzslav Houka
spisovatel a publicista
Slet achovch celebrit na Kamp

Soa Pertlov
achov mezinrodn mistryn
PF 2011


partie a fotogalerie

achov vlak 2019

cenov fond | propozice |

EY achov turnaj manaer

vsledky |

achov festival 2019

partie | vsledky |

esko-slovensk achov zpas manaer 2018

vsledky |

achov vlak 2018

vsledky | cenov fond | propozice |
Untitled Document

Prv vylo

Mj svtov ach

Kniha nejlepho eskho achisty Davida Navary Mj svtov ach navazuje na pedchoz velmistrovo dlo Mj achov svt a opt pibl svt velmistr - jejich turnaje, zkulis a vztahy -, a tak uke, jak velmisti pemlej. V knize najdete Navarovy postehy, popis i hodnocen rznch turnaj a zpas a pedevm jeho 15 zajmavch parti. Vechny jsou podrobn a srozumiteln komentovny.

Knihu doprovz destky fotografi (nejen velmistra Navary, ale i jeho soupe a i klubovch spoluhr) a je vytitna na kvalitnm papru a svzan v pevn vazb, jej rozsah je 136 stran. Vydala ji Prask achov spolenost v roce 2017.

390,- K (+ potovn)

Knihu objednte na adrese pavel.matocha@gmail.com. Do objednvky prosme uvete vae cel jmno, adresu a telefonn slo.


V Autodoc
Untitled Document

achov festival 2020

Byl to Short a bylo to long

[08.12.2020 00:00:00] - 

achov partie rozhoduj koncovky a achov zpasy fini. Legendu svtovho achu Nigela Shorta porazil nejmlad esk velmistr Thai Dai Van Nguyen 5,5 : 4,5, kdy zcela ovldl posledn, tet hrac den.


Tento zpas se hrl v Obecnm dom v rmci ji 18. ronku achovho festivalu Prask achov spolenosti. Na velmistrovsk duel jet navzala simultnka velmistra Shorta, ve kter skvlho vsledku doshlo est mldenk z listiny talent SR.


Ped zpasem o titul achovho mistra svta v roce 1993 prohlsil obhjce trnu Garri Kasparov o svm vyzyvateli: Mj soupe je Short a bude to krtk (short). A opravdu tehdej svtovou trojku, britskho velmistra Nigela Shorta vyprovodil z ringu snadno a rychle.


Nigel Short byl letos, podobn jako v roce 2007, hlavn hvzdou festivalu Prask achov spolenosti. Ped tincti lety jej v Praze porazil David Navara a letos v jnu Thai Dai Van Nguyen, a mlem i et mldenci... Ale na rozdl od roku 2003 to nebylo short, ale long (dlouh).Slavnostn prvn tah zpasu velmistr Nigela Shorta a Thai Dai Van Nguyena provedl pedseda Obecnho domu Vlastimil Jeek.

Festival hran od 10. do 13. jna v ndhernch slech Obecnho domu v Praze, secesn perly svtovho formtu, musel kvli vldnm protiepidemickm opatenm probhat bez divk v hracm sle, ale Prask achov spolenosti se ve spoluprci se achy.cz podailo pipravit pm penos, kter obsahoval nejen probhajc partii, ale i video z hracho slu a audio a video od komenttor, jimi byli tpn ilka, David Navara a Tade Kriebel. Dky tmu profk vedenm Janem Jlkem se podailo tyto tyi datov toky slouit do jedn obrazovky a online vyslat na youtube kanle achy.cz.


Festival byl v pmm penosu vysln nejen na kanle achy.cz, ale zrove tak na jedn z nejvtch svtovch achovch platforem Chess24 a k tomu pm penos bez videa bel jet na PlayChess.com, na ChessBomb.com a na mobiln aplikaci Follow Chess.


Nejmlad esk velmistr a mistr Evropy do 18 let Thai Dai Van Nguyen po prvnm hracm dnu s legendou svtovho achu Nigelem Shortem prohrval. Bval vyzyvatel mistra svta Kasparova si tsn veden udrel i po druhm hracm dnu. esk reprezentant udeil a posledn den a to dvakrt za sebou, m zpas otoil a po vhe 5,5:4,5 zskal - stejn jako loni - trofej pro vtze. A dodejme, e i dv posledn partie ml velmistr Van Nguyen vyhran, ale po nkolika nepesnostech a chybch v koncovce, pece jen v rapid tempu v zvru partie ji nebv moc asu na detailn zkoumn pozice a peliv pemlen, v nich zkuen Short nakonec udrel remzu, take jeho celkov prohra byla jen tsn.


Zznam vech deseti parti i s komenti zkuench velmistr, vetn esk jedniky Davida Navary, si mete prohldnout na youtube kanlu achy.cz, partie si mete pehrt i na serveru Chess24.
Posledn den festivalu se jet konala achov simultnka, kter kvli epidemickm opatenm musela bt rozdlana do dvou hracch sl a poet soupe velmistra Shorta omezen na osmnct, aby v kad mstnosti i s nm bylo vdy maximln deset hr.


Tetina astnk simultnky byla nominovna achovm svazem R z listiny talent Jchym Nmec, Karel Broka, Anna Vokov, Lada Zelbov, Jchym molk a Roman Popov. A e opravdu o talenty lo dokld i vsledek: mldenci s Nigelem Shortem remizovali 3:3 a sm velmistr k tomu dodal, e to mlo sp bt 4,5:1,5 v jeho neprospch, e na prohru stl i s obma dvkami.


Nejvt dojem na britskou achovou legendu udlal jedenctilet Karel Broka, kter ho podobn jako Jchym Nmec porazil. Ten kluk je vn tda, ve vem. Nejen jak hrl, smetl m ze achovnice, nedal mi anci, to nebylo jako jinde, e nco pehldnu, tady m prost pehrl. Ale i svm vystupovnm, obleenm, jak si peliv a hledn zapisoval parti, jak klidn tahal. Opravdu classy (na rovni)! komentoval simultnku velmistr Short.


Z dalch hr se vyhrt podailo jet partnerovi EY Petru Knapovi a remzy krom Jchyma molka a Anny Vokov doshly jet editel odboru zahraninch vztah eskch drah Michal Fridrich a manaer skupiny EZ Ji Paovsk. Celkov tedy Nigel Short vyhrl 13:5. Nakolik dala simultnka velmistru Shortovi zabrat je zejm i z dlky jejho trvn proti 18 soupem hrl 4,5 hodiny (co je dvounsobek normln bn doby na takovou simultnku).


V esk republice lo z dvodu vldnch proticovidovch restriktivnch opaten zjevn o posledn soutn achov stetnut za fyzickou achovnic na mnoho tdn, ne-li msc.


Kompletn fotogalerii achovho festivalu 2020 si mete prohldnout zde.

| Pavel Matocha | zobrazeno(906x)

souvisejc lnky

[06.10.2020 00:00:00] Secesn tajnosti velmistrovskho duelu

Prask achov spolenost, o.s. | design by pb