Blogy na praguechess.cz

Vlastimil Chldek
editel Dopravnch staveb Brno
U Psk

Michal paek
Amatrsk achista, profesionln ekonom
Z Trenna do Prahy

Ludk Sedlk
skladatel studi a vydavatel emka
ivotn partie pod hlavnmi tank

David Navara
nejlep esk achista
Gibraltar 2018 aneb Bu zDRAW!

Vlado Hrtko
Manaer se smyslem pro ern humor
Ke chce Boha rozosmia, povedz mu svoje plny

tpn ilka
achov mezinrodn mistr
Just another day at the office

Otakar Vlek
editel strojrensk firmy
Olympida

Pavel Matocha
pedseda Prask achov spolenosti
Simultnky s Garrim

Jn Marko
nejlep slovensk achista a teolog
ed zna

Martin Habina
architekt
Pyramida

Igor Nmec
pedseda adu na ochranu osobnch daj
achy s prezidentskm kandidtem

Jan Hofrek
otec a trenr
Napoleon Bonaparte a achy...

Vtzslav Houka
spisovatel a publicista
Slet achovch celebrit na Kamp

Soa Pertlov
achov mezinrodn mistryn
PF 2011


partie a fotogalerie

achov vlak 2019

cenov fond | propozice |

EY achov turnaj manaer

vsledky |

achov festival 2019

partie | vsledky |

esko-slovensk achov zpas manaer 2018

vsledky |

achov vlak 2018

vsledky | cenov fond | propozice |
Untitled Document

Prv vylo

Mj svtov ach

Kniha nejlepho eskho achisty Davida Navary Mj svtov ach navazuje na pedchoz velmistrovo dlo Mj achov svt a opt pibl svt velmistr - jejich turnaje, zkulis a vztahy -, a tak uke, jak velmisti pemlej. V knize najdete Navarovy postehy, popis i hodnocen rznch turnaj a zpas a pedevm jeho 15 zajmavch parti. Vechny jsou podrobn a srozumiteln komentovny.

Knihu doprovz destky fotografi (nejen velmistra Navary, ale i jeho soupe a i klubovch spoluhr) a je vytitna na kvalitnm papru a svzan v pevn vazb, jej rozsah je 136 stran. Vydala ji Prask achov spolenost v roce 2017.

390,- K (+ potovn)

Knihu objednte na adrese pavel.matocha@gmail.com. Do objednvky prosme uvete vae cel jmno, adresu a telefonn slo.


V Autodoc
Untitled Document

achov GeoCaching

Pout devnch krl

Pout devnch krl

[12.06.2019] - Mapujeme cesty modrch achovch krl, kter loni na jae vypravila do svta Prask achov spolenost jako travel-bugs (putujc pedmty) ve he Geo Caching. Vichni tyi kralevicov ji procestovali tisce kilometr a dva z nich i dorazili do cle. Jeden vas, druh pozd a zbyl dva jsou jet na cest...

Prvn devn krl ml nameno do Tonsbergu, rodit mistra svta Magnuse Carlsena, tam doputoval pesn pi zahjen norskho superturnaje Altibox 2019, kde Carlsen tak startuje. achov turnaj Altibox se hraje ve Stavangeru, co je tak na jihu Norska, by o pt set kilo... [cel lnek]

| Pavel Matocha | zobrazeno(1636x) |

achov obasnk

Turnaje v alkoholovm oparu

Turnaje v alkoholovm oparu

[02.06.2019] - Dal ti tdny jsou minulost a dal slo achovho obasnku je ptomnost. Najdete v nm lnky o nejvznamnjm slovenskm achistovi historie (zkuste dve, ne si achov obasnk . 3 sthnete a otevete, hdat, kdo to je), o achovch turnajch s pchut alkoholu, o achov knize vydraen za vce ne sto tisc korun, o Putinov du a o achov vni hokejist z NHL.

asopis vm tak pin nejnovj informace o vjimenm achovm festivalu, kter probhne ji za dva tdny v Obecnm dom v Praze. Od 16. do 19. 6. se mete tit nejen na tradin zpas nejlepho esk... [cel lnek]

| Pavel Matocha | zobrazeno(1792x) |

Blog Vlastimila Chldka

Deviaty hra

Chldek Vlastimil

[30.05.2019] - (Je opravdu povznejc hrt vachovm drustvu smimodnmi lidmi, uit se od nich, diskutovat snimi. A vbec nemm na mysli jen achy! Jednm znich je i slovensk velmistr Jn Marko. Je velmi pjemn nechat se unet na vlnch jeho krsn sloventiny, a vnmat teba jeho radost nad volbou pan prezidentky a mnoho a mnoho dalch tmat, vc a souvislost. achy vjeho podn jsou taky ndhern, zvlt spolen analzy po partich. Nkdy jeho tempo nesthm, ale kdy ano, tak asto asnu nad krsou a jednoduchost achu. Posute sami, Vlastk) Vrchol jar, vetko krsne kvitne.... [cel lnek]

| Chldek Vlastimil | zobrazeno(177710x) |

achov festival v Obecnm dom

Trojka a legenda v Praze

Trojka a legenda v Praze

[15.05.2019] - Nejvznamnj svtov pamtka secese, prask Obecn dm bude od 16. do 19. ervna hostit leton achov festival, na kterm se tradin utk nejlep esk achista s hrem svtov piky a nov i nejlep esk junior s legendou svtovho achu.

Letos Davida Navaru ek souboj s tetm nejlepm hrem svtovho ebku Dingem Lirenem, kter byl loni z hlediska rating performance nejsilnjm achistou svta vbec a kter s tmi nejlepmi achisty svta odehrl neuvitelnou srii 100 vnch parti bez jedin porky. S Navarou sehraje Ding Liren zpas na 10 parti v rapid ac... [cel lnek]

| Pavel Matocha | zobrazeno(4518x) |

Simultnka a kvalifikan turnaj

Navara pro dti a mlde

Navara pro dti a mlde

[12.05.2019] - Je vm mn ne 18 let a chcete si zahrt v simultnce proti nejlepmu eskmu achistovi Davidu Navarovi? Tak nevhejte! Velmistr Navara v rmci achovho festivalu, kter pod Prask achov spolenost, odehraje v nedli 16. ervna od 16 hodin v ndhernm Sladkovskho sle v Obecnm dom v centru Prahy.

Pm vstup do simultnky velmistra Navary pro dti a mlde, kter se bude konat v nedli 16. ervna od 16 hodin v ndhernm Sladkovskho sle Obecnho domu v Praze, bude mt nkolik achist z listiny talent SR a ostatn si sv msto budou moci vybojovat v kvalifikanm turn... [cel lnek]

| Pavel Matocha | zobrazeno(2273x) |

achov obasnk

Navarovo zkrocen sicilskch drak

Navarovo zkrocen sicilskch drak

[11.05.2019] - 

Prv vylo druh slo achovho obasnku, jeho hlavn lnek se vnuje Mistrovstv R jednotlivc. Jeho vtz, velmistr David Navara okomentoval pro tene achovho obasnku dv sv poveden partie v dra sicilsk.

V asopise tak najdete podrobn informace o blcm se praskm achovm festivalu, pi kterm si mete zahrt v simultnce s tetm nejlepm achistou svta, velmistrem Dingem Lirenem!

Pro dti a mlde je dleit zprva o simultnce Davida Navara prv pro n a o kvalifikanm turnaji na tuto simultnku. Nezmekejte to!

V achovm obasnku ... [cel lnek]

| Pavel Matocha | zobrazeno(1936x) |

esko-slovensk achov zpas manaer 2018

Skalick slavnosti u svat Ludmily

Skalick slavnosti u svat Ludmily

[10.05.2019] - 

Ve slavnostnm hvu byl oddn leton ronk esko-slovenskho achovho zpasu manaer, kter se konal minul vkend v msteku Skalica na slovensko-esk hranici. Skalica slavila 100 let od tdne, kdy v n jednala eskoslovensk vlda pro Slovensko a toto msteko tak bylo tch pr dn i hlavnm mstem republiky.

Soust oslav byla i alternativn simultnka nejvtch legend eskho a slovenskho achu Vlastimila Horta a Jna Plachetky, kter se mimodn mohli zastnit nejen pozvan manaei, ale i dti a mlde z mstnho achovho klubu. Velmistry, kte zvtzili 12,5 : 7,... [cel lnek]

| Pavel Matocha | zobrazeno(1970x) |

Prask achov spolenost, o.s. | design by pb