Blogy na praguechess.cz

Vlastimil Chldek
editel Dopravnch staveb Brno
U Psk

Michal paek
Amatrsk achista, profesionln ekonom
Z Trenna do Prahy

Ludk Sedlk
skladatel studi a vydavatel emka
ivotn partie pod hlavnmi tank

David Navara
nejlep esk achista
Gibraltar 2018 aneb Bu zDRAW!

Vlado Hrtko
Manaer se smyslem pro ern humor
Ke chce Boha rozosmia, povedz mu svoje plny

tpn ilka
achov mezinrodn mistr
Just another day at the office

Otakar Vlek
editel strojrensk firmy
Olympida

Pavel Matocha
pedseda Prask achov spolenosti
Simultnky s Garrim

Jn Marko
nejlep slovensk achista a teolog
ed zna

Martin Habina
architekt
Pyramida

Igor Nmec
pedseda adu na ochranu osobnch daj
achy s prezidentskm kandidtem

Jan Hofrek
otec a trenr
Napoleon Bonaparte a achy...

Vtzslav Houka
spisovatel a publicista
Slet achovch celebrit na Kamp

Soa Pertlov
achov mezinrodn mistryn
PF 2011


partie a fotogalerie

achov vlak 2019

cenov fond | propozice |

EY achov turnaj manaer

vsledky |

achov festival 2019

partie | vsledky |

esko-slovensk achov zpas manaer 2018

vsledky |

achov vlak 2018

vsledky | cenov fond | propozice |
Untitled Document

Prv vylo

Mj svtov ach

Kniha nejlepho eskho achisty Davida Navary Mj svtov ach navazuje na pedchoz velmistrovo dlo Mj achov svt a opt pibl svt velmistr - jejich turnaje, zkulis a vztahy -, a tak uke, jak velmisti pemlej. V knize najdete Navarovy postehy, popis i hodnocen rznch turnaj a zpas a pedevm jeho 15 zajmavch parti. Vechny jsou podrobn a srozumiteln komentovny.

Knihu doprovz destky fotografi (nejen velmistra Navary, ale i jeho soupe a i klubovch spoluhr) a je vytitna na kvalitnm papru a svzan v pevn vazb, jej rozsah je 136 stran. Vydala ji Prask achov spolenost v roce 2017.

390,- K (+ potovn)

Knihu objednte na adrese pavel.matocha@gmail.com. Do objednvky prosme uvete vae cel jmno, adresu a telefonn slo.


V Autodoc
Untitled Document

achov festival 2020

Secesn tajnosti velmistrovskho duelu

Secesn tajnosti velmistrovskho duelu

[06.10.2020] - 

Legenda britskho achu, vyzyvatel mistra svta Kasparova a souasn viceprezident FIDE Nigel Short bude hostem ji osmnctho ronku praskho achovho festivalu pod taktovkou Pavla Matochy.

Velmistr Short (55 let) se utk v zpase na 10 parti v rapid achu s nejmladm eskm velmistrem Thai Dai Van Nguyenem (18 let) a to od soboty 10. jna do pondl 12. jna v ndhernm sle Obecnho domu v Praze. Kvli protikoronavirovm epidemiologickm opatenm je zakzn pstup divk na sportovn akce, a tak i velmistrovsk zpas bude probhat v divcky przdnm hracm sle. Chcet... [cel lnek]

| Pavel Matocha | zobrazeno(980x) |

achov obasnk

Jako David Copperfield

Jako David Copperfield

[05.10.2020] - 

Rok 2020 je pro nai spolenost i pro svtov ach mimodn, svtov pandemie nemoci Covid-19 a s n spojen karantnn opaten prakticky zastavila svt a mnoho aktivit bylo peneseno z relnho fyzickho svta do svta virtulnho. Stalo se tak i s achem.

I aktivity Prask achov spolenosti byly koronavirem vrazn poznamenny. Covid-19 vykolejil achov vlak 2020, kter ml letos jet jubilejn podest a to po tyech hlavnch mstech zem Visegrdsk tyky. V mezinrodnm turnaji v achovm vlaku vdy hrvaj achist z celho svta, vtinou pijedou achov turist z v... [cel lnek]

| Pavel Matocha | zobrazeno(229x) |

Blog Vlastimila Chldka

U Psk

Chldek Vlastimil

[16.06.2020] - Mnoha lidem tento nzev nic neekne, ale nkte z Vs zcela jist zavzpomnaj na legendrn bleskov achov turnaj v Brn. Ano; po dlouh roky prvn sobota v msci v devt hodin; restaurace pana Pska a neopakovateln atmosfra achovch kln. Ze svch rychlch vzpomnek uvedu jen namtkou: - nedotknuteln stolek achov osobnosti a zde zrove hlavnho a jedinho arbitra Honzy Kalendovskho, u nho mohli sedt a voln diskutovat jen ti opravdu zaslouil, - velk koncentrace interesantnch osobnost kavrenskho achu v Brn. S kadou z nich bylo zajmav strvit u partie p... [cel lnek]

| Chldek Vlastimil | zobrazeno(74441x) |

Blog Vlastimila Chldka

Prolnn

Chldek Vlastimil

[30.03.2020] - U jako mal kluk jsem pemlel, pro AIDS napadl vcemn jen urit skupiny obyvatelstva. A vlastn ne pln destruktivn, ale jen tak njak, aby dl mli sv urit msto ve spolenosti. Pozdji, u ke konci tiscilet, spolenost DS podporovala zazen pro star spoluobany. Obas jsem tam zael a jednou se i dostal na st lkovho oddlen. Nebylo to dobr. V nkterch pokojch tam v lkask pi lid jen pevali, resp. bez hovoru, bez aktivity, jen dovali. Ten lka mi v nslednm rozhovoru tak trochu podprahov naznail, e nkdy se pi pi o n zahloub, zda to vbec m v ... [cel lnek]

| Chldek Vlastimil | zobrazeno(61283x) |

Blog Vlastimila Chldka

Venue a Mars

Chldek Vlastimil

[06.03.2020] -  Prce na novm Adventure golfovm hiti v arelu BB jsou provedeny cca ze tyiceti procent. Kadm dnem postupujeme dle a kadm dnem se tak vce a vce odhaluj nznaky finlnch kontur. Vak podvejte se sami na piloenou fotogalerii. Te je tak nejvy as vymyslet vhodn nzvy pro ob hit. Pemlme o tom, j kdy nkdy stojm pod patm svahu a pivu oi, tak mi siluety starch jamek pipomnaj lep, obl tvary enskho tla. Nov hit je naproti tomu psn pravohl, pevn obdlnkov, tady zase vidm svalnatho mue. Nabzej se tedy jmna, ale jak? pln ... [cel lnek]

| Chldek Vlastimil | zobrazeno(26823x) |

Blog Vlastimila Chldka

Dvact vychzka Moravskm krasem

Chldek Vlastimil

[30.12.2019] - Vera probhla Dvact vychzka Moravskm krasem. Osmnct kilometr, ti sta padest klobs, sto padest astnk, est pank(!), tisce smv a k tomu to nejkrsnj - rozzen dtsk oi. Od Punkevnch jeskyn jsem jednu chvli el jen sm se sebou. Na pr minut jsem se zastavil pod nejvym smrkem, opel se, a zavzpomnal na kamardy, kte chodili s nmi. Z plnho koryta mi k tomu do u zpvala rozpardn Punkva a z vlncch se vtv nade mnou jakoby nhle zaumlo: "Hodn tst Vlastku". Pejme si, a to v ptm roce plat pro ns pro vechny! Hezk veer, Vlastk.... [cel lnek]

| Chldek Vlastimil | zobrazeno(52060x) |

Blog Vlastimila Chldka

Mu pes palubu

Chldek Vlastimil

[11.12.2019] - Nkdy ped rokem m v jednom rozhovoru zaujala vta informace, e v ppad spadnut eny z lod do vody je sprvnou reakc i povelem zvoln: Mu pes palubu! V souasn v lecems podivn dob m toto sdlen zaujalo, vyvolalo smv na m tvi a zstalo mi v pamti. Dnes jsem si na n zase vzpomnl, minimln tikrt mi toti ze sdlovacch prostedk zaznlo do ucha slovo se zkladem gender. U dlouho podvdom pemlm, emu asi pomou bezpohlavn hraky, unisex obleen, respektive vyrovnvn a strn rozdl mezi pohlavmi. A kdo to v thle podob vlastn chce? A pro... [cel lnek]

| Chldek Vlastimil | zobrazeno(18589x) |

Prask achov spolenost, o.s. | design by pb